Zastosowanie

Jak stosować

Jakość produktów mrożonych

Procesy fizyczne i biochemiczne zachodzące w produktach mrożonych prowadzą do spadku jakości oraz skrócenia czasu przydatności do spożycia. Intensywność procesów zależy głównie od korelacji temperatury składowania produktu, czasu w jakim przebywał on w danej temperaturze oraz parametrów fizycznych produktu (kształt, waga, rodzaj), np. w innym tempie rozmraża się mrożona pizza, a w innym deser lodowy. Najczęściej podawany na opakowaniu czas przydatności do spożycia określany jest dla temperatury składowania -18°C. Czas ten ulega znacznemu skróceniu dla temperatur wyższych niż -18°C. Spadek jakości produktu nie jest widoczny „gołym okiem”.

Przeznaczenie indykatora

Technologia Chill-ID umożliwia bieżące monitorowanie jakości produktu oraz okresu jego przydatności do spożycia. Zadaniem indykatorów Chill-ID jest informowanie o stanie produktu poprzez szereg czytelnych wskazań umieszczonych na indykatorze, od najprostszych czyli wskazanie rozmrożenia produktu, do indykatorów bardziej skomplikowanych pokazujących szereg czasowo-temperaturowy, w jakim produkt był składowany oraz jego wpływ na datę przydatności do spożycia.

Proces wdrożenia Chill-ID u producenta spożywczych produktów mrożonych


Indykator, aby w pełni spełniał swoje funkcje, musi zostać odpowiednio zoptymalizowany w zależności od jego przeznaczenia oraz rodzaju monitorowanego produktu. Najważniejsze parametry jakie muszą zostać określone przy optymalizacji indykatora to dokładna specyfika monitorowanego produktu, czyli jego rodzaj, kształt, masa, warunki (temperatura) w jakich powinien być składowany oraz termin przydatności do spożycia.

W celu stworzenia indykatora, który najbardziej odpowiadał by Państwa produktom, zapraszamy do współpracy, podczas której zoptymalizujemy nasz produkt do Państwa wymagań.

Postać indykatora Chill-ID (jako zwykłej etykiety) umożliwia zastosowanie istniejących technologii aplikacji. Naszą wizją jest dostarczenie do odbiorców kompleksowego rozwiązania, czyli zoptymalizowanego indykatora wraz z maszyną aplikującą dostosowaną do typu, rodzaju i wydajności linii produkcyjnej. Kolorystyka indykatora Chill-ID może być dowolnie zmienna, aby idealnie dopasować indykator do opakowania Państwa produktów.